UV 13415, sítotiskový UV lak MATT EFECT

výrobce: FRIMPEKS

Všeobecné informace

Je UV lak, který je vytvrzován světlem a je aplikován sítotiskovou technikou. Může být aplikován jak rotačním způsobem, tak i na plocho. Typické vlastnosti laku je vynikající průtok sítem i dobrá schopnost vytvrzení světlem. Po nanesení vytvoří klidný, hladký, povrch s matným efektem, vysoce odolný proti oděru.

Použití

Časopisy, plakáty, brožury přebaly, prospekty, obaly.

Typické vlastnosti

Nízký zápach, vysoká viskozita, bez ředidel, okamžité další zpracování.

Technické informace

Viskozita 23° C  DIN 4 40 – 50 sec
Vytvrzování při 120 W/cm2 20 mt/min
Obsah pevných látek > 100%
Vzhled po nanesení  bílý
Vzhled po vytvrzení čirý film
Lesk1+ při úhlu 20° 1+ při úhlu 20°
Doporučená hustota sítě 120

Není lepivý, není vhodný pro ražbu za tepla, dobrá pružnost, vhodný pro In-Line.

Doporučení pro aplikaci

Lak je určen pro sítotiskovou techniku. Může být použit jak pro rotační aplikaci, tak pro aplikaci v archu. Pro dosažení optimálního lesku je doporučeno množství 7 – 10 gr/m2. Před použitím dobře promíchat, Zajistit, aby zařízení na kterém se lak bude nanášet bylo čisté, vyvarovat se znečištětí od jiných materiálů.

Vytvrzování

K vytvrzení dochází při rychlosti průchodu 20 mt/min a výkonu lampy 120 Watt/cm2
Větší rychost a schopnost vytvrzení je možné dosáhnout přidáním UV lamp. Vždycky je třeba
udělat test kompaktibility s tiskovými barvami, materiálem na který je lak nanášen a dostatečného vytvrzení před dalším zpracováním.

Čistění

Stroje a další zařízení, na kterých je lak aplikován může být čištěno alkoholem nebo jinými UV čističi. (je možné použít IPA)

Životnost a skladovací podmínky

UV výrobky musí být skladovány pevně uzavřené, ne na světle, ne při teplotě vyšší než 50°C.
Výrobky jsou baleny tak, aby dostatečný vzduchový prostor, který je uvnitř plechovky zabránil samovolné polymeraci. Doba skladování 1 rok.

Bezpečnost při práci

UV výrobky nejsou považovány za toxické. Při manipulaci a používání je však nutné se vyhnout nadýchání výparů, stejně tak i přímému kontaktu s pokožkou. Je nutné si chránit oči.
Při kontaktu s pokožkou je nutné použít mýdlo a vodu. Pro manipulaci je doporučeno používat ochranné brýle a rukavice.

Balení

  • 20 kg plechovky
  • 200 kg kovové sudy

Transport

Produkt není klasifikován jako nebezpečný. Může být převážen při teplotách pod bodem mrazu, ale před použitím by měl být umístěn v teplotách, které jsou běžné na pracovišti.