UV 13559, vysoce lesklý sítotiskový UV lak, pro EMBOSS EFECT

UV 13559, vysoce lesklý sítotiskový UV lak, pro EMBOSS EFECT

výrobce: FRIMPEKS

Všeobecné informace

Je UV lak, který je vytvrzován světlem a je aplikován sítotiskovou technikou. Může být aplikován jak rotačním způsobem, tak i na plocho. Typické vlastnosti laku je vynikající průtok sítem i dobrá schopnost vytvrzení světlem. Po nanesení vytváří vyvýšený, vysoce lesklý povrch.

Použití

Časopisy, plakáty, brožury přebaly, prospekty, obaly.

Typické vlastnosti

Nízký zápach, vysoká viskozita, bez ředidel, okamžité další zpracování.

Technické informace

Viskozita 23° C  Viscosimetr And 10 4,5 – 6.0 pas
Vytvrzování při 120 W/cm2  30 mt/min
Obsah pevných látek > 100%
Vzhled po nanesení  bílý
Vzhled po vytvrzení  čirý film
Lesk 90+  při úhlu 60°
Doporučená hustota sítě  43 nebo 77

Není lepivý, není vhodný pro ražbu za tepla, dobrá pružnost, vhodný pro In-Line.

Doporučení pro aplikaci

Lak je určen pro sítotiskovou techniku. Může být použit jak pro rotační aplikaci, tak pro aplikaci v archu. Pro dosažení optimálního lesku je doporučeno množství 7 – 10 gr/m2. Před použitím dobře promíchat, Zajistit, aby zařízení na kterém se lak bude nanášet bylo čisté, vyvarovat se znečištětí od jiných materiálů.

Vytvrzování

K vytvrzení dochází při rychlosti průchodu 30 mt/min a výkonu lampy 120 Watt/cm2. Větší rychost a schopnost vytvrzení je možné dosáhnout přidáním UV lamp. Vždycky je třeba udělat test kompaktibility s tiskovými barvami, materiálem na který je lak nanášen a dostatečného vytvrzení před dalším zpracováním.

Čistění

Stroje a další zařízení, na kterých je lak aplikován může být čištěno alkoholem nebo jinými UV čističi.(je možno použít IPA)

Životnost a skladovací podmínky

UV výrobky musí být skladovány pevně uzavřené, ne na světle, ne při teplotě vyšší než 50°C.
Výrobky jsou baleny tak, aby dostatečný vzduchový prostor, který je uvnitř plechovky zabránil samovolné polymeraci. Možné skladovat až 1 rok.

Bezpečnost při práci

UV výrobky nejsou považovány za toxické. Při manipulaci a používání je však nutné se vyhnout nadýchání výparů, stejně tak i přímému kontaktu s pokožkou. Je nutné si chránit oči.
Při kontaktu s pokožkou je nutné použít mýdlo a vodu. Pro manipulaci je doporučeno používat ochranné brýle a rukavice.

Balení

  • 20 kg plechovky
  • 200 kg kovové sudy

Transport

Produkt není klasifikován jako nebezpečný. Může být převážen při teplotách pod bodem mrazu, ale před použitím by měl být umístěn v teplotách, které jsou běžné na pracovišti.