Epple Eco Masterprint

Epple Eco Masterprint

výrobce: EPPLE

Tato barva je navržena na nové kombinaci rostlinných pojiv. A má neobvykle univerzální použitelnost. Nabízí při zpracování širokou oblast použití a zejména je vhodná pro potisk nerovných povrchů, jako jsou kartony a lepenky pro výrobu obalů. Je speciálně upravená tak, aby zamezila při horší kvalitě papíru vytrhávání.

Vyznačuje se rychlým nastavením rovnováhy mezi barvou a vodou a velmi dobrým rozválením v barevníkové soustavě tiskových strojů i při vysokých rychlostech. I při horší kvalitě potiskovaného materiálu si zachová ostrost tiskového bodu a tím věrný přenos kresby, při tisku jedné strany, nebo při tisku rub/líc.

Díky výše uvedeným vlastnostem může být použita na běžných strojích, kterými jsou tiskárny vybaveny.

Charakteristika barvy:

  • Vynikající náběh barvy
  • Velmi dobré rozválení ve válcích barevníkové soustavy
  • Rychlé dosažení rovnováhy mezi barvou a vodou
  • Vysoká intenzita barev
  • Dobrá odolnost proti oděru
  • Vhodná pro tisk bez IPA

Tyto informace odpovídají našim současným znalostem, které jsme získali při používání těchto barev. Aplikace je však ovlivněna mnoha faktory nad nimiž nemáme kontrolu.

Vlastnosti

  č. barvysvětlolazuraalkoholnitrozásady
Eco Masterprint Y 20-2505 5
Eco Masterprint M 20-2506 5
Eco Masterprint C 20-2507 8
Eco Masterprint B 20-2508 8
Eco Masterprint B
a.F.
0-2509 8

Pomocné přípravky

PřípravekČísloDávkování
Tiskový olej 071 max. 5 %
Ředidlo 455 max. 5 %
Tiskový gel 348 max. 6 %
Kapalné sušidlo Rapid 058 max. 3 %
Sušidlo Eppo (pasta) 2001 max. 3 %