UV ofsetový a flexotiskový lak matný 12223

výrobce: FRIMPEKS

Všeobecné informace

Je UV lak, který je vytvrzován světlem a je aplikován ofsetovou nebo flexotiskovou technikou. Může být aplikován jak rotačním způsobem, tak i na plocho. Typická vlastnost laku je vynikající schopnost vytvrzení světlem. Po nanesení vytvoří klidný, hladký, povrch s matným efektem, vysoce odolný proti oděru.

Použití

Všechny druhy tiskovin, určen jen do lakovacích věží, ne do barevníků, není učen pro přímý styk s potravinami.

Typické vlastnosti

Nízký zápach, nízká viskozita, bez ředidel, okamžité další zpracování.

Technické informace

Viskozita 23° C  Ford Cup 45 – 55 mt/min
Vytvrzování při 120 W/cm2/ 60 mj/cm2 50 mt/sec
Obsah pevných látek > 100%
Vzhled po nanesení bílý
Vzhled po vytvrzení matný film
Lesk méně než 20 při úhlu 60°

Není lepivý, není vhodný pro ražbu za tepla, dobrá pružnost, vhodný pro In-Line.

Doporučení pro aplikaci

Lak je určen pro ofset a flexo. Může být aplikován rastrovým válcem, jak v lakovacích věžích ofsetových strojů, tak v samostatných lakovacích strojích, flexotiskem, nebo ofsetem z role na roli. Pro dosažení optimálního efektu je doporučeno množství 3 – 4 gr/m2. Před použitím dobře promíchat, Zajistit, aby zařízení na kterém se lak bude nanášet bylo čisté, vyvarovat se znečištětí od jiných materiálů.

Vytvrzování

K vytvrzení dochází při rychlosti průchodu 50 mt/min a výkonu lampy 120 Watt/cm2
Větší rychost a schopnost vytvrzení je možné dosáhnout přidáním UV lamp. Vždycky je třeba
udělat test kompaktibility s tiskovými barvami, materiálem na který je lak nanášen a dostatečného vytvrzení před dalším zpracováním.

Čistění

Stroje a další zařízení, na kterých je lak aplikován může být čištěno alkoholem nebo jinými UV čističi. (je možné použít IPA)

Životnost a skladovací podmínky

UV výrobky musí být skladovány pevně uzavřené, ne na světle, ne při teplotě vyšší než 50°C.
Výrobky jsou baleny tak, aby dostatečný vzduchový prostor, který je uvnitř plechovky zabránil samovolné polymeraci. Doba skladování 1 rok.

Bezpečnost při práci

UV výrobky nejsou považovány za toxické. Při manipulaci a používání je však nutné se vyhnout nadýchání výparů, stejně tak i přímému kontaktu s pokožkou. Je nutné si chránit oči.
Při kontaktu s pokožkou je nutné použít mýdlo a vodu. Pro manipulaci je doporučeno používat ochranné brýle a rukavice.

Balení

  • 20 kg plechovky
  • 200 kg kovové sudy

Transport

Produkt není klasifikován jako nebezpečný. Může být převážen při teplotách pod bodem mrazu, ale před použitím by měl být umístěn v teplotách, které jsou běžné na pracovišti.