Disperzní lak ochranný lesklý - BV 205262

výrobce: Colorgraf, s.r.l.

Aplikace:

  • Ochranný disperzní lak na vodní bázi, pro tisk na všechny druhy papíru a kartonů.
  • Vyznačuje se vysokou lesklostí a dobrou odolností proti oděru.
  • Je vhodný pro potiskování obou stran a dobrým zasycháním.
  • Je možné použití na lakovací věži v tiskovém stroji (online) i na samostatné lakovací jednotce (offline).
Viskozita:  40 sec. Podle DIN 4 odměrky, při 20°C
Obsah pevných látek:  37 – 40%
Denzita:  1,04 g/ml
Hodnota pH:  8,3
Nanášení lepidla:  dobrá, doporučuje se provést test kompaktibility
Ředění:  je určený přímo k použití, jestliže je nutné snížit viskozitu ředit vodou max. 2%
Zasychání:  horkým vzduchem, jestliže je nutné, použít poprašovací prášek
Skladování:  12 měsíců v originálním balení.Chránit před mrazem
Balení:  kanistr 25 l, nebo plastový kontainer 1000 l