UV 13112, vysoce lesklý sítotiskový UV lak

výrobce: FRIMPEKS

Všeobecné informace

Je UV lak, který je vytvrzován světlem a je aplikován sítotiskovou technikou. Může být aplikován jak rotačním způsobem, tak i na plocho. Typické vlastnosti laku je vynikající průtok sítem i dobrá schopnost vytvrzení světlem. Po nanesení vytvoří klidný, hladký, vysoce lesklý povrch odolný proti oděru.

Použití

Časopisy, plakáty, brožury přebaly, prospekty, obaly.

Typické vlastnosti

Nízký zápach, vysoká viskozita, bez ředidel, okamžité další zpracování.

Technické informace

Viskozita 23° C  DIN 4 55 – 85 sec
Vytvrzování při 120 W/cm2  40 mt/min
Obsah pevných látek  > 100%
Vzhled po nanesení  bílý
Vzhled po vytvrzeníčirý film čirý film
Lesk 90+ při úhlu 60°
Doporučená hustota sítě 120

Není lepivý, není vhodný pro ražbu za tepla, dobrá pružnost, vhodný pro In-Line.

Doporučení pro aplikaci

Lak je určen pro sítotiskovou techniku. Může být použit jak pro rotační aplikaci, tak pro aplikaci v archu. Pro dosažení optimálního lesku je doporučeno množství 7 – 10 gr/m2. Před použitím dobře promíchat, Zajistit, aby zařízení na kterém se lak bude nanášet bylo čisté, vyvarovat se znečištětí od jiných materiálů.

Vytvrzování

K vytvrzení dochází při rychlosti průchodu 30 mt/min a výkonu lampy 120 Watt/cm2
Větší rychost a schopnost vytvrzení je možné dosáhnout přidáním UV lamp. Vždycky je třeba
udělat test kompaktibility s tiskovými barvami, materiálem na který je lak nanášen a dostatečného vytvrzení před dalším zpracováním.

Čistění

Stroje a další zařízení, na kterých je lak aplikován může být čištěno alkoholem nebo jinými UV čističi. (je možné použít IPA)

Životnost a skladovací podmínky

UV výrobky musí být skladovány pevně uzavřené, ne na světle, ne při teplotě vyšší než 50°C.
Výrobky jsou baleny tak, aby dostatečný vzduchový prostor, který je uvnitř plechovky zabránil samovolné polymeraci. Doba skladování 1 rok.

Bezpečnost při práci

UV výrobky nejsou považovány za toxické. Při manipulaci a používání je však nutné se vyhnout nadýchání výparů, stejně tak i přímému kontaktu s pokožkou. Je nutné si chránit oči.
Při kontaktu s pokožkou je nutné použít mýdlo a vodu. Pro manipulaci je doporučeno používat ochranné brýle a rukavice.

Balení

  • 20 kg plechovky
  • 200 kg kovové sudy

Transport

Produkt není klasifikován jako nebezpečný. Může být převážen při teplotách pod bodem mrazu, ale před použitím by měl být umístěn v teplotách, které jsou běžné na pracovišti.